anyone who keeps the ability to see beauty never grows old - Franz Kafkazondag 30 augustus 2009

Taal....!?

Ik ben niet zo van de taalpuristen.
Want ik heb zoiets van: dat zit tussen de oren. Ze hebben de mond vol van een taalgebeuren dat volgens mij een heet hangijzer is. Ik zie het toch als een stukje wildgroei en het is vijf voor twaalf om de noodklok te luiden.
Aangezien ik een echt mensenmens ben wil ik de hamvraag wel in de groep gooien. Ik zeg maar zo: elk voordeel heeft zijn nadeel en de leugen regeert tegenwoordig. Want de bal is rond en het kan toch niet zo zijn dat we hiermee tegen het glazen plafond aanlopen?
Dus ben ik er klaar voor om een Taskforce op te richten die een aanjaagfunctie heeft. We moeten nu maar eens de kogel door de kerk jagen en de deur op een kier zetten. Volgens mij zitten we in de gevarenzone en moeten we adequaat het kaf van het koren scheiden. Het tart elke beschrijving wat dit aan onderbuikgevoelens oplevert en ik stel voor er het groene licht voor te geven! Ik ga er 110% voor!
Dat moet toch kunnen…?