anyone who keeps the ability to see beauty never grows old - Franz Kafkazondag 20 september 2009

Vrouwenvriendschap...

Vriendschap is een breed begrip.
Het blijkt iets heel persoonlijks, erg betrekkelijk en niet echt meetbaar te zijn. Sommige vriendschappen duren niet zo lang maar er zijn vriendschappen die een leven lang kunnen duren. Wat de basis is dat echte vrienden er door dik en dun voor elkaar zijn. En natuurlijk kan dat in alle vriendschapsvormen maar voor mij zijn vrouwenvriendschappen toch nét even anders! Met het ouder worden ondervind ik steeds meer dat vrouwenvriendschap heel dierbaar kan zijn.
Wat maakt vrouwenvriendschap bijzonder?
Uit de psychologie komt de opvatting dat het er in vriendschappen tussen vrouwen vooral om gaat dat ze bevestiging en herkenning vinden van zichzelf.
Ik las een verhaal over de vriendschap tussen Connie Palmen en Christine Brinkgreve. Het begin van de vriendschap was de dood van Ischa Meijer, partner van Connie. Na zijn dood stelde Christine voor dat Connie elke maandagavond kwam eten. Ze deed dat en beschreef die avonden als vertrouwd, veilig, warm.
Wat deze beide vrouwen waarderen aan hun vriendschap is de bevordering van zelfinzicht. Vriendschap kan er alleen zijn als beiden dezelfde verwachtingen en uitgangspunten hebben, als dit niet het geval is kan het de vriendschap onherstelbaar beschadigen.
Ik ben blij met mijn vrouwenvriendschappen. Ze voegen extra waarde toe aan mijn leven!