anyone who keeps the ability to see beauty never grows old - Franz Kafkawoensdag 11 april 2012

een beetje integer?

Al eerder in dit blog besteedde ik aandacht aan het begrip Integriteit.
Wat is eigenlijk de definitie van integriteit?
Rechtschapen, ter goede trouw, onomkoopbaar, zich niet laten corrumperen voor geld, seks of macht.
Ja, dat weten we wel... ik ook. Maar waarom krijg ik dan steeds meer het gevoel dat het een leeg begrip is geworden?
De tijdschriften en cursussen waarin met het item Integriteit wordt geschermd, zijn talloos. Integer leven met respect voor anderen, met respect voor de omgeving en voor de natuur, bezinning op je motivaties...wie er in is geïnteresseerd kan materiaal genoeg vinden.
Maar het is echter wel jammer dat we in ons dagelijkse leven steeds meer met het tégendeel van integriteit worden geconfronteerd. We lezen over de bonuscultuur en maken ons ontzettend boos. We horen over wetenschappelijke onderzoekers wiens grote duim de belangrijkste rol in hun werk speelt. We zien therapeuten die hun patiënten nog verder de put in helpen. Kamerleden die volledig de mist ingaan omdat ze doen alsof ze van alles op de hoogte zijn, zelfs van niet bestaande feiten. En zo kan ik gerust nog een uurtje doorgaan. Want hoewel integriteit tegenwoordig hoog scoort op belangrijkheid zijn er steeds meer grote en kleine schandalen aan de orde van de dag.
En de integriteitsvraag beperkt zich niet tot publieke figuren, al horen we daar het meest van.
Ook in ons eigen leven krijgen we ermee te maken, of liever gezegd met het gebrek eraan.
In het huidige tijdperk, waarin het ego van een persoon belangrijker is dan ooit tevoren, is integriteit m.i. steeds zeldzamer aan het worden. Ik moet nog wel eens aan de woorden van Ien Dales denken. Voor iedereen die niet weet over wie ik het heb: zij was minister van Binnenlandse Zaken in het derde kabinet Lubbers en zette hier onder meer het thema integriteit van overheid en politie op de agenda. Ze sprak toen de prachtige woorden “een beetje integer kan niet”. En terecht: je kunt niet min of meer integer zijn; je bent het of je bent het niet.

En dan kom je uiteraard tot de vraag hoe integer je zelf bent. Vaak zijn we veel minder integer dan we zelf denken. Eigenbelang is niemand vreemd en manipuleren doen we soms onbewust. Natuurlijk zeggen we dan allemaal dat we próberen integer te zijn. Maar proberen is hetzelfde als "een beetje integer", lijkt me.
Wat betekent integriteit voor jou en vind je jezelf altijd integer?