anyone who keeps the ability to see beauty never grows old - Franz Kafkamaandag 24 augustus 2009

Voettocht der Schoenen

In de eerste, toch al overvolle werkweek was er de De Voettocht der Schoenen. Overigens heeft het één niet met het ander te maken maar het geeft aan waarom mijn nieuwe blogpost wat op zich liet wachten!
De Voettocht der Schoenen is een herdenkingstocht van de familie van moederskant van R. Het was exact honderd jaar geleden dat zijn grootvader in een enorme brand in Zaandam alles verloor: zijn vrouw, zijn drie kinderen, zijn huis en zijn zaak.
Later hertrouwde hij met zijn huishoudster en stichtte daar een groot gezin mee, waar R. en zijn familie dus van afstammen. Twee nazaten organiseerden de tocht door Zaandam en die was in meerdere opzichten heel geslaagd. We kregen een kijkje in het leven van grootvader Schoen en zagen de panden waar hij woonde en werkte. We realiseerden ons nog maar eens dat de man enorme moed en veerkracht moet hebben gehad om door te gaan ná zo'n drama en toch weer een familieleven en zaak op te bouwen.
Voor R. en zijn broer was het een hernieuwde kennismaking met neven en nichten die zij soms veertig, vijftig jaar niet hadden gezien. Grappig om dan te constateren dat familietrekken heel herkenbaar zijn en dat sommige neven/nichten zelfs écht op elkaar lijken.
Hoe zit dat toch met genen? Ze gaven in deze familie wel uiterlijke kenmerken door maar klaarblijkelijk niet de behoefte elkaar te leren kennen.
Hopelijk zal deze nieuwe ontmoeting er voor zorgen dat de familiebanden weer een beetje aangetrokken worden: er lopen tenslotte niet zo héél veel mensen op deze wereldbol rond die op je lijken!