anyone who keeps the ability to see beauty never grows old - Franz Kafkawoensdag 3 oktober 2012

Rijkdombewustzijn


Het leven is zo grappig en zo verrassend
en zo eindeloos genuanceerd en op iedere bocht
van de weg plotseling weer een heel ander uitzicht.
De meeste mensen hebben cliché-voorstellingen
óver dit leven in hun hoofd,
men moet zich innerlijk bevrijden van alles,
van iedere verstarde voorstelling,
van iedere leuze, van iedere gebondenheid,
men moet de moed hebben alles los te laten,
iedere norm en ieder conventioneel houvast,
men moet de grote sprong in de kosmos
durven wagen en dan, dan is het leven
zo eindeloos rijk en overvloeiend,
zelfs tot in z'n diepste lijden.
ETTY HILLESUM