anyone who keeps the ability to see beauty never grows old - Franz Kafkazaterdag 6 maart 2010

Verkiezingen...


Jammer dat de problemen rondom de landelijke politiek de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 overschaduwden. We konden de laatste weken niet om de landelijke partijen heen! Jammer voor de plaatselijke politieke partijen die lang en hard hebben gewerkt om hun partij te supporten en omhoog te stuwen.
De kiezer heeft weliswaar gekozen maar de opkomst was zoals altijd laag, dit jaar zelfs nog lager dan voorheen.
Onze gemeente bestaat uit vijf dorpen. Mijn eigen hubby is hier raadslid geworden.
Er breekt een ongetwijfeld zware, maar boeiende tijd voor hem aan.
Het met zijn allen bekijken van de uitslagen in het Gemeentehuis was een spannend begin van zijn raadsperiode. En komende weken volgen beëdiging, kennismakingsrondes, portefeuille-besprekingen, e.d.
Ik vind het boeiend en interessant om nu van dichtbij te zien hoe gemeentelijke politiek wordt gemaakt en uitgevoerd.
Maar veel meer zal ik er in het vervolg niet over bloggen; het is tenslotte zijn aangelegenheid en niet de mijne. Alleen als er heel opvallende gebeurtenissen te vermelden vallen maak ik daar wellicht eens een uitzondering op.
Op naar een wat rustiger weekend sinds tijden!