anyone who keeps the ability to see beauty never grows old - Franz Kafkadinsdag 4 december 2012

onze taal...

Lang geleden bestond onze taal nog uit varianten op het Fries, Duits, Engels, etc. Deze oertaal heeft zich door de eeuwen heen ontwikkeld tot wat wij nu Nederlands noemen.
In de loop der tijden en zeker in de meest recente taalgeschiedenis, hebben zich heel veel mensen bezig gehouden met het ABN. Daardoor is er nu een taalnorm ontstaan waaraan we ons vast kunnen houden als we het niet weten. Natuurlijk weet ik wel dat er vaak onzekerheid is over de juiste spelling van woorden, over een al dan niet goede zinsbouw of andere begrippen in onze taal. Nederlands zit ook vaak onlogisch in elkaar, hoor ik soms van buitenlanders.
Ik ben altijd in de Nederlandse taal geïnteresseerd geweest. Dat wil overigens niet zeggen dat ik er ook écht goed in ben. Ik duikel steeds weer in dezelfde taalvalkuilen en het beroerde is dat ik het soms niet eens in de gaten heb. Bijvoorbeeld "groter dan..." of "groter als"... vind ik nog steeds lastig. Ook "je kunt" of "je kan" is me vaak onduidelijk. Mijn taalgebruik is dan ook allesbehalve perfect.
Maar desalniettemin stoor ik me aan taalfouten:-) Tja...
Veel van de fouten die we kunnen maken zijn tegenwoordig eenvoudig te vermijden door de spellingscontroller op onze PC te gebruiken. En anders kunnen we de Van Dale of het Groene Boekje raadplegen. We kunnen we er dus echt wel wat aan doen en daarom begrijp ik niet dat er bijvoorbeeld nog steeds blogs zijn die wemelen van de fouten.
Pasgeleden kwam ik, op dezelfde dag, op twee van die blogs terecht. In één klein stukje zag ik maar liefst 8 taalfouten. En dan heb ik het echt niet over kleine foutjes, maar bijvoorbeeld over het gebruik van d/t en ei/ij. Fouten die dus eenvoudig waren te voorkomen door de controller in te schakelen.
En hoezeer ik de inhoud van zo'n blog soms ook kan waarderen, ik zal er niet snel terugkomen.
Nu ben ik benieuwd: ben ik daarin alleen of lees jij ook geen blogs die veel taalfouten bevatten?