anyone who keeps the ability to see beauty never grows old - Franz Kafkadonderdag 28 mei 2009

Ding 22: Bibliotheek 2.0 en de toekomst van bibliotheken

Zoals gezegd ben ik onder de indruk van de mogelijkheden van Web 2.0 en uiteraard geldt dat ook voor de bibliotheektoepassing ervan.
Ik ben wel heel benieuwd hoe die Web 2.0 “dingen” in onze studiecentra in de praktijk gebracht gaan worden. Want hoewel je het alleen maar kunt toejuichen dat er zoveel mogelijkheden zijn maakt het ook de keus wel moeilijker. En íemand zal het initiatief moeten nemen om hiermee te gaan werken!
Dus iedereen, maar zeker het management, zal doordrongen moeten zijn van het nut van deze vorm van informatiecultuur. En het ook als een uitdaging zien!
Ik las in het artikel van Michael Stephens: De bibliothecaris moet een trendspotter zijn. En met alle respect (en in de wetenschap dat er ook zeker wel personen zijn op wie dit van toepassing is); ik hoop dat dat waargemaakt kan worden!
Eén van de stellingen die bibliothecarissen uitkozen als gewenste attitude was: “Ik geniet van de opwinding en het plezier van positieve verandering en straal dat uit naar collega’s en gebruikers”. Dat past, veronderstel ik, nog het best bij wat ik hoop dat deze kennismaking ons gaat opleveren.

Ik ben inmiddels lid van Bibliotheek 2.0 Ning.
Heb wat rondgekeken: discussies en teksten van groepen gelezen e.d.
Omdat mijn toekomst niet echt meer in het Bibliotheekwezen ligt zal ik er waarschijnlijk niet veel gebruik van gaan maken.
Maar ik kan me voorstellen dat het voor anderen een interessant medium is.