anyone who keeps the ability to see beauty never grows old - Franz Kafkadonderdag 14 mei 2009

Dood of Leven voor Sociale Netwerken?

Volgens een berichtje in Computeridee (ja, wat je allemaal niet leest sinds 23.Dingen!) zijn Sociale Netwerken niet helemaal zonder gevaar. Sterker nog: het kan tot moord en doodslag leiden! Lees het volgende artikel maar eens: " Facebook en MySpace slecht voor relatie ". Er is kennelijk tegenwoordig al een term voor: "Facebook-gerelateerde moord!"
Goed uitkijken dus maar voordat je een voormalig schoolvriendje/vriendinnetje opsnort via dit medium!! En dan toch iets geheel anders over sociale netwerken!
Ik las dat er een kentering is in het soort bezoekers aan sociale netwerksites. In het artikel "Oudere vrouwen veroveren Internet" zegt de auteur dat in de V.S. vrouwelijke bezoekers in de categorie 45-tot 54-jarigen zelfs talrijker zijn dan mannelijke.
Dat met name de sociale netwerksites vaker door vrouwen worden bezocht zou kunnen liggen aan het feit dat vrouwen eerder op emotionele banden en gemeenschapsvorming uit zijn. Volgens Inside Facebook, een onafhankelijke blog over Facebook, vormen de vrouwelijke 55-plussers in de VS de snelst groeiende groep op deze sociale netwerksite!
Yes!!