anyone who keeps the ability to see beauty never grows old - Franz Kafkadonderdag 13 augustus 2009

Flu or no flu.....

De voorspelling dat één op de drie mensen door de
Mexicaanse griep geveld zou worden is inmiddels wel achterhaald. In het scenario dat ons steeds werd voorgehouden zou iedereen tegelijkertijd ziek worden. Dus tweederde van de beroepsbevolking zou op bed liggen ná de vakanties. Aangeraden werd een telefonisch consult aan te vragen bij het vermoeden dat je de griep onder de leden hebt.
Nou, dan mag je maar hopen dat je niet een huisartsen/ gezondheidscentrum hebt als ons huidige! Wat een verandering ná onze vorige huisarts! Dat was gewoon een éénartsspraktijk met vriendelijke assistente die je persoonlijk kent. Een inloopspreekuur voor de kleine kwaaltjes en de mogelijkheid tot consult op korte termijn bij meer ernstige klachten.
Zo niet het superdeluxe nieuwe centrum waar we nu mee te maken hebben! Bij de receptie en aan de telefoon begint het meestal al: een stel hautaine receptionistes stellen tig vragen over je gezondheidstoestand en bepalen of er spoed bij je afspraak is. Wil je je eigen huisarts consulteren dan kan dat meestal pas over 5,6,7 dagen, waardoor je gedwongen bent genoegen te nemen met een andere arts (alleen bij de kennismaking heb ik mijn éigen huisarts gesproken).
Van de vijf keer dat ik dit jaar de praktijk heb bezocht kreeg ik vier keer een mij onbekende arts. Ik kwam alle keren voor dezelfde kwaal en steeds werd de oorzaak in een andere richting gezocht. Dossierkennis?
Huisbezoek gebeurt alleen nog in heel ernstige gevallen. Mijn hoogbejaarde buurvrouw kreeg de mededeling dat ze op een ijzig gladde winterdag maar gewoon naar de praktijk moest komen. Hoe?...dat mocht ze zelf uitzoeken!
Pff……dan zal die grieppandemie toch maar eens wél uitbreken!
Ik ben al duizend doden gestorven vóór die tijd……