anyone who keeps the ability to see beauty never grows old - Franz Kafkadonderdag 3 maart 2011

boeiend boek...

Ik las recentelijk het boek Nieuwe route kiezen? Luister naar je innerlijke GPS, van de Amerikaanse Susan Krauss Whitbourne.
Omdat in deze levensfase alle info omtrent veranderingen welkom zijn was ik erg benieuwd wat het boek mij daarover kon vertellen.
Nu is het geen boek dat gaat over de fase waarin ik me momenteel bevind maar niettemin vond ik het toch boeiend.
Het beschrijft de ervaringen en levensverhalen van zo’n 200 mensen die gedurende 40 jaar gevolgd zijn in hun leven.
De auteur onderzocht aan de hand van dit unieke wetenschappelijke project wat mensen bindt.
Wat zijn de keuzes die mensen gelukkig maken en voldoening geven? Waar voelen we ons fijn bij? Wat zorgt aan het eind van ons leven voor een voldane terugblik?
Volgens Susan Krauss Whitbourne zijn een aantal zaken belangrijk hierbij: b.v. een open houding, vermogen tot zelfreflectie, de bereidheid tot aanpassen, een realistische kijk op veranderingen.
Ze geeft advies over het volgen van een positieve levensweg en stelt dat veranderen op welke leeftijd dan ook mogelijk is.
Nu zijn de mensen die ze 40 jaar lang volgde wel Amerikaanse babyboomers en het verschil in cultuur is wel duidelijk in het boek.
Toch was er bij mij er ook veel herkenning in de gemaakte levenskeuzes; de sociale druk bijvoorbeeld, die vroeger wellicht een grotere rol speelde dan tegenwoordig.
Krauss Whitbourne laat vijf verschillende wegen zien waarop je door het leven kunt gaan, nl.: De slingerweg, Het rechte pad, Het hellend vlak, De overwinningsroute en De authentieke weg.
Ze laat zien hoe je een andere weg kunt kiezen als je niet tevreden bent over het door jouw gevolgde pad.
Ik vond m.n. het laatste hoofdstuk zeer boeiend. Dit gaat over "nalatenschap". Natuurlijk willen we allemaal het gevoel hebben dat we "niet voor niets" hebben geleefd.
Dit hoofdstuk maakt je bewuster van de keuzes die wij maken en geeft je inzicht in hoe je die zou kunnen veranderen (of wellicht je kijk hierop.)
Susan Krauss Whitbourne is professor psychologie aan de Amherst University in Massachusetts en ontving voor haar werk al diverse prijzen.
Het boek is aan te bevelen voor iedereen die geïnteresseerd is in de keuzes die we dagelijks maken en de invloed daarvan op ons leven.