anyone who keeps the ability to see beauty never grows old - Franz Kafkadinsdag 15 januari 2013

weer een keer...

Ja hoor... weer zo'n jaar dat de winter pas ná december losbarst!
Op het moment dat de restanten van de decembermaand zijn opgeruimd, zoals daar zijn: De Boom, De Stukken, De Kaarsen, De Kalkoen en De Krans en je zin hebt in: De Bollen, De Knoppen, De Takken en De Zon ligt er weer een sneeuwlaag van jewelste!
Mooi blijft het, onze tuin lijkt wel een kerstkaart!
MAAR IK WIL GEEN KERSTKAART MEER!!!