anyone who keeps the ability to see beauty never grows old - Franz Kafkadonderdag 9 september 2010

letters en spinazie...

Er zijn mensen die regelmatig onderzoeken doen naar het kennispeil in Nederland.
Zo heeft een docent van de Hogeschool Saxion geruime tijd geleden een onderzoek gedaan naar het kennispeil van tweedejaars HBO-studenten. En als je het verslag van die ingevulde kennistest leest rijzen de haren je te berge.
Om enkele voorbeelden te noemen:
De Thora is een stroming binnen de Islam. Stalin is de uitvinder van kolen en staal. Een lustrum is een kanarie. Spinoza is de uitvinder van de spinazie. De Verlichting is een lamp en tussen Karel de Grote en Napoleon ligt een eeuw!
Onze aankomende managers en directeuren denken dat de politie de wetten maakt in Nederland en dat Provinciale Staten iets is met ministers.
Studenten hebben dus meer algemene ontwikkeling nodig en Saxion is in het gat gesprongen en biedt dit aan. Nu gaat dit natuurlijk wel ten koste van de eigenlijke opleiding want dit soort kennis hadden de studenten al lang moeten bezitten.
Maar helaas is dat niet zo.
Want bij een onderzoek onder middelbare scholieren bleken b.v. havisten niet eens te weten wat eb en vloed veroorzaakt of wat het verschil is tussen proza en poëzie!
Als ik daarover praat met familie en/of vrienden zijn de meningen nogal verdeeld.
Sommigen die in het onderwijs zitten wijten het fenomeen o.a. aan de invoering van het competentiegericht onderwijs. Dit zou volgens hen ten koste gaan van kennis.
Veel jongeren zien het probleem niet zo, want: “je kunt toch alles opzoeken als je dat nodig hebt”!
Nu zijn er in Nederland veel docenten die zich niet zo kunnen vinden in het competentiegericht leren, maar men veronderstelde dat studenten er blij mee waren.
Uit de ervaringen van Saxion blijkt dat niet.
“Eindelijk weer eens kennis in plaats van vaardigheden”. “Heerlijk dat je geen competenties hoeft te laten zien” vonden de ondervraagde studenten.

Toch nodig dus die cursussen?
In elk geval totdat studenten bij letters aan iets anders denken dan aan Sinterklaas:-)