anyone who keeps the ability to see beauty never grows old - Franz Kafkadonderdag 26 augustus 2010

lessen in geluk...

In Kerkrade is een tijd geleden een project gestart waarbij kinderen het vak 'gelukskunde' op school krijgen. Het Charlemagne College in Landgraaf-Kerkrade geeft deze lessen gelukskunde.
De school heeft dit concept in eigen beheer ontwikkeld en de lessen worden aan leerlingen in het eerste en tweede jaar gegeven. Lessen in geluk zouden leerlingen moeten helpen gelukkig door het leven te gaan.
In een interview op de radio vroeg men aan diverse leerlingen hoe zij de lessen ervaren. Sommige leerlingen vertelden dat ze er meer zelfvertrouwen door hadden gekregen. Anderen zeiden dat ze beter luisterden naar elkaar, dat er meer onderling begrip was en dat ze elkaar onderling meer steunden.
Ook aan ouders werd gevraagd wat ze ervan merkten. Die gaven aan dat ze een positieve verandering bij hun kinderen hadden opgemerkt door de lessen en gaven daar voorbeelden van.
Hierna was er een gesprek met de bedenker Tjeu Seeverens en hoogleraar Pedagogiek Henk Witteman over het ontstaan van de lessen gelukskunde.
Ze spraken beiden over de noodzaak ervan voor leerlingen op middelbare scholen. Ze stelden dat juist in de pubertijd de lessen gelukskunde belangrijk zijn voor jongeren om ze te helpen op een prettige, leuke en gelukkige manier door het leven te gaan.
De 9 lessen moeten de jongeren een positief zelfbeeld geven, leren om hun specifieke X-factor in beeld te brengen. Ze worden stressbestendiger gemaakt. Ze doen aan mindmapping, ze maken een geluksdoos, zetten hun eigen weblog in elkaar.

Ik moest er de afgelopen tijd vaak aan denken.
En ik kon niet helder krijgen hoe ik er eigenlijk tegenover stond.
Zouden deze lessen hier werkelijk voor kunnen zorgen? Zou het werkelijk die grote invloed op kinderen hebben? Als dat zo zou zijn is het natuurlijk fantastisch. Want gelukkig zijn begint tenslotte bij je zelfbeeld.

Maar werkt het ook op deze manier?
Ik weet het niet. Ik heb geen pedagogische achtergrond dus kan er niet echt een theorie op loslaten maar iets in me zegt dat dit ook gauw kan ontaarden in een lesje gezellig “knutselen”.
Het zal in elk geval heel veel vragen van de docent. Niet iedereen zal deze lessen kunnen geven, denk ik.

Er zijn diverse filmpjes hierover en ik heb er één ter illustratie gebruikt.
Laat eens horen wat jullie daar van vinden?